Bli skomaker?

For tiden har Steget Videre Skomakeri disse stillingene:
   Eier/skomaker arbeider i 120-130% stilling (ja, det er mulig)
   Eier/skredder/såpekoker - UTE I MAMMAPERM

Vi har mulighet til å ta inn en lærling eller ansatt skomaker i September 2016 - og har muntlig avtale med en interessert!

Innehaveren av Steget Videre har godkjennelse og nødvendige pålagte kurs for å ha lærlinger og gi opplæring som svenn i Skomakerfaget.
Skomakerfaget er et yrkesrettet videregående fag og gir svennebrev ved fullført lærlingetid. Den vanligste måten å bli skomaker er gjennom:

  1. VG1 Design og Håndverk (1år skole)   (http://www.udir.no/kl06/DHV1-01/Hele/?read=1)
  2. VG2 Design og Tekstil (1år skole)   (http://www.udir.no/kl06/DTE2-01/Hele/?read=1)
  3. VG3 Skomakerfaget (2år opplæring i bedrift)   (http://www.udir.no/kl06/SKO3-01/Hele/?read=1)

Det finnes også alternative måter å ta svennebrev. For folk som ønsker å jobbe som håndverker innen skobransjen / ortopedi / søm, er en fullført læretid som skomaker et godt grunnlag for videre læring. De fleste skomakere er selvstendig næringsdrivende eller ansatte hos slike, eventuelt ansatt hos ortopediske verksted. De fleste skomakere jobber som sko-reparatører, men noen få klarer også å livnære seg ved å lage helt nye "bespoke/skreddersydde" sko.

Skomakere er generelt travle arbeidsfolk med mange jern i ilden. Arbeidsdagene er ofte travle og krevende. Det kreves evne til å være selvstendig, aktiv, effektiv og arbeidssom samtidig som man må være nøye og gjøre et fint og ordentlig arbeid. Arbeidet er ofte både teknisk og estetisk, og moderne HMS-systemer må mestres for å gjøre arbeidet trygt og miljøvennlig. Det kreves god evne til kommunikasjon, både med kunder og med fagfeller. Praten går ofte samtidig som hendene arbeider.

Les mere om skomakeren her: http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/skomaker

Kompetansestigen for skomakere er:

  • 5 - Ortopedisk ingeniør
  • 4 - Skomakermester
  • 3 - Skomaker svenn
  • 2 - Lærling / ufaglært skomaker med praksis
  • 1 - Ufaglært skomaker uten praksis

Steget Videre Skomakeri ønsker å rekruttere til skomakerfaget og andre håndverk slik at yrkesfagene styrkes. Vi vil ta inn lærlinger når det er mulighet for det, og er opptatt av å gi opplæring til de som har en særegen interesse av å styrke faget og som virkelig kan bli gode skomakere. For å bli lærling eller ansatt som skomaker hos Steget Videre Skomakeri må du bevise din villighet og evne til å fullføre lærlingetiden og kreve svennebrev. Det er spesielt viktig at unge søkere (helst rett fra VG2) gis muligheten.

Kun seriøse henvendelser vil godtas.